| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 3 lipca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art. 49 ust. 1   pkt 1   i ust. 2, w   związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w   Chybiu – na wniosek Wójta Gminy Chybie   Rada Gminy Chybie uchwala:  

§   1.   W załączniku do uchwały Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z   dnia 30 marca 2005 r. w   sprawie kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:  

1)   uchyla się § 5   oraz § 9   zdanie drugie,  

2)   wzór wniosku o   przyznanie nagrody określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/128/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 3 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin przyznawania nagrody DEN - uchwała zmieniająca 2012 - załącznik  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »