| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15   oraz   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.   Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   c ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz.U. z   2012 r., poz 391), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   Postanawia się, że gmina Mikołów będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia wprowadzenia systemu odbioru odpadów komunalnych przez gminę Mikołów z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

2.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Mikołów oraz na   tablicy ogłoszeń.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »