| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/449/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie utworzenia dzielnicy Górniki

Na podstawie art. 5, art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172) oraz art. 73 i   74 Statutu Miasta Bytomia – załącznika do uchwały nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 17 grudnia 2003 r. w   sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia (publ. w   Dz. Urz. Woj. Śl. z   2004 r. nr 7, poz. 276 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Na wniosek mieszkańców tworzy się jednostkę pomocniczą – dzielnicę Górniki.  

§   2.   Granice dzielnicy Górniki określa załącznik graficzny, będący integralną częścią niniejszej uchwały, natomiast ulice wchodzące w   skład dzielnicy Górniki zostały określone w   załączniku nr   2 do   uchwały nr   XLIV/612/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 marca 2009 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Wojewdztwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXX/449/12    
Rady Miejskiej w   Bytomiu    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/449/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 maja 2012 r.

W dniu 18 lipca 2011 roku Grupa Inicjatywna Towarzystwa Rozwoju Stolarzowic i   Górnik złożyła wniosek o   utworzenie dzielnicy Górniki. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz pozytywnie zweryfikowano podpisy osób popierających powstanie Rady Dzielnicy Górniki. Wydział Spraw Obywatelskich pozytywnie zweryfikował 135 pozycji na listach poparcia, co stanowi wymagane min. 15% uprawnionych do   głosowania w   wyborach do Rady Miejskiej na obszarze dzielnicy i   spełnia wymogi określone w   art. 74  
ust.   2 Statutu Miasta Bytomia. W   związku z   powyższym Komisja Doraźna do   spraw Rad Dzielnic podjęła prace zmierzające do utworzenia dzielnicy Górniki.  

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »