| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/286/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4, art. 40 ust. 1, 2   pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z   późń. zm.) oraz art. 12, pkt 3, art. 58, pkt 1, art. 59, pkt 2   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 235, z   późn. zm.).  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W treści Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 maja 2011 r. w   sprawie opłat za pobyt dziecka w   Żłobku Miejskim w   Pszczynie, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zmienia się treść § 2   Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia  
26 maja 2011 r. który otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w   wysokości 7,00 zł dziennie;” ;

2)   zmienia się treść § 3   Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia  
26 maja 2011 r., który otrzymuje brzmienie:  

  Wysokość opłaty, o   której mowa w   § 1   pkt 1, ustala się w   wysokości 7,00 zł  
za każdy dzień pobytu dziecka w   żłobku w   ramach opieki do 10 godzin dziennie.   .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   wysokość opłaty oraz opłaty dodatkowej za zwiększony wymiar opieki w   żłobku (ponad 10 godzin dziennie), oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w   żłobku utworzonym przez Gminę Pszczyna ustaliła Rada Miejska w   Pszczynie w   drodze Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 maja 2011 r. w   sprawie opłat za pobyt dziecka w   Żłobku Miejskim w   Pszczynie.  

W uchwale tej w   § 2   zmianie uległa maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka z   5,00 zł na 7,00 zł oraz w   § 3   podwyższona została opłata za każdy dzień pobytu dziecka w   żłobku z   6,00 zł na 7,00 zł .  

Projekt uchwały w   okresie od 11 czerwca do 20 czerwca 2012 r., jako akt prawa miejscowego objęty został konsultacjami społecznymi zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »