| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/286/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4, art. 40 ust. 1, 2   pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z   późń. zm.) oraz art. 12, pkt 3, art. 58, pkt 1, art. 59, pkt 2   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 235, z   późn. zm.).  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W treści Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 maja 2011 r. w   sprawie opłat za pobyt dziecka w   Żłobku Miejskim w   Pszczynie, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zmienia się treść § 2   Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia  
26 maja 2011 r. który otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w   wysokości 7,00 zł dziennie;” ;

2)   zmienia się treść § 3   Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia  
26 maja 2011 r., który otrzymuje brzmienie:  

  Wysokość opłaty, o   której mowa w   § 1   pkt 1, ustala się w   wysokości 7,00 zł  
za każdy dzień pobytu dziecka w   żłobku w   ramach opieki do 10 godzin dziennie.   .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   wysokość opłaty oraz opłaty dodatkowej za zwiększony wymiar opieki w   żłobku (ponad 10 godzin dziennie), oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w   żłobku utworzonym przez Gminę Pszczyna ustaliła Rada Miejska w   Pszczynie w   drodze Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 maja 2011 r. w   sprawie opłat za pobyt dziecka w   Żłobku Miejskim w   Pszczynie.  

W uchwale tej w   § 2   zmianie uległa maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka z   5,00 zł na 7,00 zł oraz w   § 3   podwyższona została opłata za każdy dzień pobytu dziecka w   żłobku z   6,00 zł na 7,00 zł .  

Projekt uchwały w   okresie od 11 czerwca do 20 czerwca 2012 r., jako akt prawa miejscowego objęty został konsultacjami społecznymi zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »