| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 160/XVIII/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poczesnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Gminy  Poczesna uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadać Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Poczesnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§  2  

Traci moc Uchwała Rady Gminy w   Poczesnej Nr 120/XVIII/04 z   dnia 30 września  2004 w   sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Poczesnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   26 listopada 2004 r., Nr 111, poz. 3181).  

§  3  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna i   Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Poczesnej.  

§  4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Lidia   Kaźmierczak

 


Załącznik do Uchwały Nr 160/XVIII/12
Rady Gminy Poczesna
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

STATUT GOPS  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »