| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/272/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17

Z dniem 1   września 2012 roku przekształca się dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 4   wchodzącą  
w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w   Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 o   okresie nauczania nie krótszym niż dwa lata i   nie dłuższym niż trzy lata w   trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową.  

§   2  

Akt przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4   w Tarnowskich Górach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Tarnowskich Górach.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Andrzej   Fiała

 

 

 

1)   Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z   2003 r. Nr 162 poz. 1568, z   2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z   2007 r. Nr 173 poz. 1218, z   2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z   2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z   2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z   2012 r. Nr 149 poz. 887  

2)   Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z   2004 r. Nr 273 poz. 2703 i   Nr 281 poz. 2781, z   2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i   Nr 249 poz.  2104, z   2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z   2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280 i   Nr 181 poz. 1292, z   2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i   Nr 235 poz. 1618, z   2009 r. Nr 6   poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157  poz. 1241 i   Nr 219 poz. 1705, z   2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z   2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz.1206.  

3)   Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z   2011 r. Nr 1947 poz. 1172, Nr 232 poz. 1378.  

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/272/2012    
Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

AKT PRZEKSZTAŁCENIA  

Na podstawie art. 9   ust. 1   pkt 3   lit. a   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.), w   związku z   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 19 sierpnia 2011 roku o   zmianie ustawy o   systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205 poz. 1206)  

z dniem 1   września 2012 roku przekształca sie zasadniczą szkołę zawodową o   okresie nauczania nie krótszym niż dwa lata i   nie dłuższym   niź trzy lata wchodzącą w   skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w   Tarnowskich Górach pod nazwą:  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4  
w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17  

w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową wchodzącą w   skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w   Tarnowskich Górach pod nazwą:  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4  
w Tarnowskich Górach,   ul. Karola Miarki 17  
pieczęć okrągła   

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Andrzej   Fiała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »