reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Myszkowski poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) i art. 90 t ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Myszkowski poprzez dofinansowanie uczniom kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu.

§ 2. Programem wyrównywania szans edukacyjnych objęci są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Myszkowski, stale zamieszkujący na terenie Powiatu Myszkowskiego.

§ 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych będzie polegało na przyznaniu pomocy finansowej w formie refundacji kosztów przejazdu uczniów do szkoły na zajęcia dydaktyczne środkami transportu - poniesionej przez ucznia kwoty powyżej 100 złotych miesięcznie.

§ 4. Środki na finansowanie niniejszego Programu zostaną przekazane do szkół z budżetu Powiatu za pośrednictwem Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach niniejszego Programu składa uczeń a w przypadku ucznia niepełnoletniego rodzic lub opiekun prawny – na formularzu wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Wnioski należy składać w sekretariacie macierzystej szkoły w następujących terminach:

a) o zakwalifikowaniu na pierwsze półrocze roku szkolnego w terminie do 20 września danego roku szkolnego.

b) o zakwalifikowaniu na drugie półrocze roku szkolnego w terminie do 20 lutego danego roku szkolnego.

§ 6. Pomoc finansowa, o której mowa w § 3 przyznawana jest na okresy półroczne. I półrocze obejmuje okres: od września do stycznia, a II półrocze obejmuje okres od lutego do czerwca.

§ 7. 1. Wnioski opiniowane są przez Komisję powoływaną przez Starostę Myszkowskiego.

2. Niezwłocznie po zaopiniowaniu wniosków Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu w Myszkowie do zatwierdzenia listę uczniów zakwalifikowanych do udzielenia pomocy finansowej.

3. Od rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu w Myszkowie w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach niniejszego Programu nie przysługuje odwołanie.

§ 8. 1. Refundacja poniesionych przez uczniów wydatków na dojazdy do szkoły na zajęcia dydaktyczne, dokonywana jest co miesiąc w macierzystej szkole ucznia po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatków tj. imiennego biletu miesięcznego.

2. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w danym miesiącu uczniowie składają w sekretariacie swojej szkoły w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marian Szczerbak

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/182/2012
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Myszkowski poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama