| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.141.2012 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

Na podstawie art. 72 ust. 1   oraz art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kornowac uchwala  

§   1.   Ustala się Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, korzystających z   opieki zdrowotnej zwany dalej Regulaminem, w   brzmieniu jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Regulamin określa:  

1)   rodzaje świadczeń pomocy zdrowotnej korzystających z   opieki zdrowotnej nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac, także po przejściu tych osób na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;  

2)   warunki i   sposób przyznawania świadczeń, o   których mowa w   pkt 1.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac  


Mirosław   Małek

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII.141.2012
Rady Gminy Kornowac
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin Funduszu Zdrowotnego  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »