reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 157(XXIII)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w ramach etatu nauczycielom o różnym pensum, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

Na podstawie art. 42 ust 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. W przypadku konieczności realizowania godzin z różnych obowiązkowych wymiarów, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 2.

1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, którzy z przyczyn organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz braku zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z posiadaną specjalnością, ustalony plan zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych łączą w wymiarze różnego pensum w ramach jednego etatu ustala się pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wg podanego wzoru: Nauczyciel realizuje łącznie 20 godz., w tym 9 godz. wg pensum 18 godz. i 11 godz. wg pensum 22 godz. tj. 9/18 + 11/22 = 1 etat – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 20 godz. tzn., że nauczyciel nie ma godzin ponadwymiarowych. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godz., w tym 10 godz. wg pensum 18 godz. i 5 godz. wg pensum 26 godz. i 12 godz. wg pensum 30 godz. tj. 10/18 + 5/26 +12/30 = 1,15 etatu – jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godz. to zastosowaniem proporcji etat tego nauczyciela stanowi 23,48 (zaokrąglając do pełnych godzin – 23) co oznacza, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 23 godz. i 4 godz. ponadwymiarowe. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godz., w tym 15 godz. wg pensum 18 godz. i 10 godz. wg pensum 26 godz. tj. 15/18 + 10/26 = 1,22 etatu - jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godz. to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 (zaokrąglając do pełnych godzin – 20) co oznacza, że – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 20 godz. i 5 godz. ponadwymiarowych.

2. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum.

3. Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o którym mowa powyżej jest dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczycieli.

§ 3.

Uchyla się Uchwałę Nr 141(XXI)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama