reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 161(XXIII)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Przedszkola Publiczne prowadzone przez Gminę Poraj zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

§ 2.

1. Opłata za świadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne w Gminie Poraj, o których mowa w § 1, w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie, udzielane są odpłatnie.

2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych wskazanych w ust. 1 wynosić będzie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

3. Opłata ustalana jest miesięcznie, jako iloczyn godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 2. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

§ 3.

1. Obniża się wysokość opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta jednocześnie dwoje dzieci z tej samej rodziny, w tym samym roku szkolnym.

2. Obniżenie opłaty przysługuje tylko drugiemu dziecku, bez względu na wysokość dochodów rodziców (opiekunów prawnych).

§ 4.

Nie pobiera się opłaty o której mowa w § 2 ust. 2 za trzecie i następne dziecko w wieku przedszkolnym uczęszczające jednocześnie do przedszkola w tym samym roku szkolnym.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 53(X)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama