| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DCZ.88 - 2/2012 Komisarza Wyborczego w Częstochowie

z dnia 4 września 2012r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i   art. 27 ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z   późn. zm. 1)   ) oraz art. 40a   § 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 212 z   późn. zm. 2)   ) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców gminy Rędziny z   dnia 9   sierpnia 2012 r. o   przeprowadzenie referendum gminnego w   sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji,  

postanawiam, co następuje:  

§   1.   Przeprowadza się referendum gminne w   sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji.  

§   2.   Datę referendum wyznacza się   na niedzielę 21 października 2012 r.  

§   3.   Dni, w   których upływają terminy wykonania czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 1   do postanowienia.  

§   4.   1.   Karta do głosowania w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji:  

1)   drukowana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 80 g/m 2 , koloru białego;  

2)   jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;  

3)   posiada ścięty pod kątem 45 o prawy górny róg.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 2   do postanowienia.  

§   5.   1.   Nakładka   na kartę do głosowania sporządzana w   alfabecie Braille'a w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji:  

1)   wykonywana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 250 g/m 2 , koloru białego;  

2)   sporządzana jest w   formacie A5, ponadto u   góry oraz z   prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o   szerokości 40 mm;  

3)   posiada ścięty pod   kątem 45 o prawy górny róg;  

4)   w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a   po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i   "NIE", a   z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille'a określa załącznik nr 3   do niniejszego postanowienia.      

§   6.   Postanowienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Rędziny.  

 

 

 

Komisarz Wyborczy w   Częstochowie  


Tomasz   Pidzik

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, z   2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113 i   Nr 134 poz. 777.  

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z   2012 r. poz. 849.  

 


Załącznik Nr 1   do Postanowienia Nr DCZ.88 - 2/2012    
Komisarza Wyborczego w   Częstochowie    
z dnia 4   września 2012 r.  
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  

związanych z   przeprowadzeniem referendum gminnego w   sprawie odwołania  

Wójta Gminy Rędziny  

 

Termin wykonania czynności   referendalnej   *)  

Treść czynności referendalnej  

do 6   września 2012 r.  

- ogłoszenie w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do publicznej wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, na terenie gminy Rędziny postanowienia Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   przeprowadzeniu referendum gminnego w   sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji,  

do 21 września 2012 r.  

- podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Wójta Gminy Rędziny o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz o   siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego i   o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków komisji do spraw referendum,  

do 26 września 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Gminnej Komisji do Spraw Referendum w   Rędzinach,  
 

do 30   września 2012 r.  

- sporządzenie w   Urzędzie Gminy Rędziny spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie obwodowych komisji do spraw referendum,  
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Rędziny przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w   tym ewentualnie zamiaru głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania  
sporządzonej  w   alfabecie Braille’a,  
 

do 7   października 2012 r.  

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum o   dopisanie ich do spisu w   wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,  
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Rędziny przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille’a,  
 

do 11 października 2012 r.  

- składanie wniosków do Wójta Gminy Rędziny o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,  
 

19 października 2012 r. o   godz   .   24   00  
 

- zakończenie kampanii referendalnej,  

20 października 2012 r.  

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
 

21 pażdziernika 2012 r.  
godz. od 7   00   do 21   00  

- głosowanie  

 

* ) Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z   późn. zm.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  


Załącznik Nr 2   do Postanowienia Nr DCZ.88 - 2/2012    
Komisarza Wyborczego w   Częstochowie    
z dnia 4   września 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Postanowienia Nr DCZ.88 - 2/2012    
Komisarza Wyborczego w   Częstochowie    
z dnia 4   września 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »