reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 27 sierpnia 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej

Zawarty w   dniu 27 sierpnia 2012 roku w   Gliwicach pomiędzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego, w   imieniu którego działają:  

Starosta Gliwicki - Michał Nieszporek  

Członek Zarządu - Sławomir Adamczyk  

a  

Miastem Gliwice zwanym dalej w   treści porozumienia Miastem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w   imieniu którego działa:  

Zastępca Prezydenta Miasta - Krystian Tomala  

do porozumienia zawartego w   dniu 16 stycznia 2007 roku w   sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz finansowania tego zadania w   formie dotacji celowej, strony wprowadzają następujące zmiany:  

§   1.   Paragraf 3   ust. 1,2 i   3 otrzymują następujące brzmienie:  

1 Powiat zobowiązuje się do przekazania Miastu w   roku szkolnym 2012/2013 środków finansowych w   postaci dotacji celowej na kształcenie uczniów, o   których mowa w   § 1   według faktycznie przeszkolonej w   roku szkolnym 2012/2013 liczby uczniów oraz kosztów kształcenia jednego ucznia określonych w   ust.2.  

2.   Koszt kształcenia jednego ucznia w   roku szkolnym 2012/2013 w   szkole (placówce), o   której mowa w   § 2   organizowanego w   formie turnusu 4   tygodniowego lub indywidualnych konsultacji ustala się w   wysokości 350 zł - jeśli nie określi tego inaczej stosowne rozporządzenie.  

3.   Wysokość dotacji nie może przekroczyć środków ujętych na ten cel w   budżecie powiatu. Dyrektor szkoły (placówki), o   której mowa w   § 2   przed rozpoczęciem kursu ustala z   dyrektorem macierzystej szkoły listę uczniów odbywających kształcenie w   formie turnusu lub indywidualnych konsultacji. .

§   2.   Zgodnie z   § 4   pkt 1   i 2   porozumienia przedłuża się obowiązywanie porozumienia na rok szkolny 2012/2013.  

§   3.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Za Miasto  


 


Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala

Za Powiat  


 


Starosta Gliwicki  


Michał   Nieszporek


Członek Zarządu  


Sławomir   Adamczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama