reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/263/2012 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

na podstawie: art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone będą w sposób następujący:

1. poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie na okres 5 dni kalendarzowych oraz w wersji papierowej we właściwej komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie, www.bip.starostwo.bedzin.pl oraz

2. poprzez ich umieszczenie na okres 5 dni kalendarzowych na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych: www.powiat.bedzin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ul. Sączewskiego 6.

§ 2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o której mowa w § 1 mogą być przedstawione w formie pisemnego lub elektronicznego stanowiska, które zawiera w szczególności:

1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem,

2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentacji.

§ 3. Opinie i uwagi, co do sprawy poddanej konsultacji, o której mowa w § 1 należy składać w terminie 10 dni kalendarzowych od daty udostępnienia projektów w sposób wskazany w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały w formie pisemnego stanowiska, bezpośrednio do koordynatora współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi, którym jest Wydział Organizacji i Zarządzania lub wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: organizacyjny@powiat.bedzin.pl

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/532/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 października 2010r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama