| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r Nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r o   działalności leczniczej ( Dz.U.Nr 112, poz. 654 z   późń. zm.), w   związku z   Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z   dnia 17 maja 2012r. w   sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U   z dnia 28 maja 2012r. poz. 594   Rada Gminy Chełm Śląski  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Dokonać zmian w   Załączniku do Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z   dnia 5   czerwca 2012r. w   sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim, w   następujący sposób :  

1.   W § 5   pkt 2   Statutu otrzymuje nowe brzmienie : Zakład posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

2.   W § 7   pkt 4, ppkt 4   Statutu otrzymuje nowe brzmienie : Inne zabiegi lecznicze.  

3.   W § 15 Statutu skreśla się treść pkt 5.  

4.   Załącznik Nr 1   do Statutu otrzymuje nowe brzmienie określone w   załączniku nr 1   do niniejszej Uchwały  

5.   Załącznik Nr 2   do Statutu otrzymuje nowe brzmienie określone w   załączniku nr 2   do niniejszej Uchwały.  

§   2.   W pozostałym zakresie w/w Uchwała pozostaje bez  zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/109/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Jednostki organizacyjne  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim  

1.   Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej:  

1/ Poradnia Medycyny Rodzinnej  

2/ Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej  

3/ Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej  

4/ Gabinety Medycyny Szkolnej w   :  

a)   Szkole Podstawowej Nr 1   im. Kard. A. Hlonda  

b)   Szkole Podstawowej Nr 2   im. F. Adamskiego  

c)   Zespole Szkół - Gimnazjum im. K. Miarki  

d)   Zespole Szkół - Szkoły Ponadgimnazjalne  

5/ Gabinet zabiegowo-diagnostyczny  

6/ Punkt Szczepień  

7/ Pracownie EKG, USG  

8/ Laboratorium Analityczne  

2.   Poradnie specjalistyczne:  

1/ Poradnia Ginekologiczna  

2/ Poradnia Okulistyczna  

3/Poradnia Otolaryngologiczna  

3.   Poradnia Medycyny Pracy  

4.   Dział Administracyjno - Ekonomiczny  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII/109/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »