reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r Nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r o   działalności leczniczej ( Dz.U.Nr 112, poz. 654 z   późń. zm.), w   związku z   Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z   dnia 17 maja 2012r. w   sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U   z dnia 28 maja 2012r. poz. 594   Rada Gminy Chełm Śląski  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Dokonać zmian w   Załączniku do Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z   dnia 5   czerwca 2012r. w   sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim, w   następujący sposób :  

1.   W § 5   pkt 2   Statutu otrzymuje nowe brzmienie : Zakład posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

2.   W § 7   pkt 4, ppkt 4   Statutu otrzymuje nowe brzmienie : Inne zabiegi lecznicze.  

3.   W § 15 Statutu skreśla się treść pkt 5.  

4.   Załącznik Nr 1   do Statutu otrzymuje nowe brzmienie określone w   załączniku nr 1   do niniejszej Uchwały  

5.   Załącznik Nr 2   do Statutu otrzymuje nowe brzmienie określone w   załączniku nr 2   do niniejszej Uchwały.  

§   2.   W pozostałym zakresie w/w Uchwała pozostaje bez  zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/109/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Jednostki organizacyjne  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim  

1.   Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej:  

1/ Poradnia Medycyny Rodzinnej  

2/ Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej  

3/ Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej  

4/ Gabinety Medycyny Szkolnej w   :  

a)   Szkole Podstawowej Nr 1   im. Kard. A. Hlonda  

b)   Szkole Podstawowej Nr 2   im. F. Adamskiego  

c)   Zespole Szkół - Gimnazjum im. K. Miarki  

d)   Zespole Szkół - Szkoły Ponadgimnazjalne  

5/ Gabinet zabiegowo-diagnostyczny  

6/ Punkt Szczepień  

7/ Pracownie EKG, USG  

8/ Laboratorium Analityczne  

2.   Poradnie specjalistyczne:  

1/ Poradnia Ginekologiczna  

2/ Poradnia Okulistyczna  

3/Poradnia Otolaryngologiczna  

3.   Poradnia Medycyny Pracy  

4.   Dział Administracyjno - Ekonomiczny  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII/109/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama