reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/345/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 5 września 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 12 ust. 1   i 2   oraz art. 14 ust. 6   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w   Dąbrowie Górniczej uchwala :  

§   1.   1.   Usytuowane na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży muszą być oddalone co najmniej 50 metrów od następujących obiektów:  
- szkół, przedszkoli, żłobków,  
- internatów,  
- placówek opiekuńczo-wychowawczych i   opiekuńczych,  
- ogólnodostępnych, zorganizowanych i   ogrodzonych placów zabaw dla dzieci,  
- świątyń różnych wyznań,  
- placówek leczenia uzależnień.  

2.   Odległość 50 metrów mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych od wejścia do punktu sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych do najbliższego wejścia na teren posesji obiektów, o   których mowa w   ust.1. W   przypadku posesji nieogrodzonych, najkrótszą drogę dojścia mierzy się do wejścia do obiektu określonego w   ust.1.  

3.   Dopuszcza się możliwość sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży, w   odległości mniejszej niż 50 m od obiektów wymienionych w   ust. 1, jeżeli sprzedaż tych napojów jest prowadzona na podstawie jednorazowego zezwolenia wydanego w   związku z   imprezą okolicznościową.  

§   2.   Nie może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu i   poza miejscem sprzedaży w   obiektach zlokalizowanych na terenie targowisk, bazarów i   giełd.  

§   3.   Punkty sprzedaży oraz punkty sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych muszą być usytuowane w   lokalach użytkowych (oznaczonych numerem porządkowym).  

§   4.   Dla terenu gminy ustala się:  

1)   270 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

2)   175 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży.  

§   5.   Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej: nr LV/968/2002 z   dnia 17 kwietnia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i   warunków sprzedaży tych napojów oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i   w miejscu sprzedaży, z   późn. zm.  


§   6.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka Pasternak  

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Hanna Stachowiak

Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama