| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/169/2012 Rada Gminy Miedźna

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 18 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.12 ust.2 ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z   2007r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami  

Rada Gminy Miedźna uchwala  

§   1.   Ustala się na terenie Gminy Miedźna następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży i   poza miejscem sprzedaży:  

1.   punkty sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w   odległości mniejszej niż 50 m od:  

a)   placówek oświatowo-wychowawczych;  

b)   obiektów kultu religijnego;  

c)   obiektów administracji publicznej;  

e)   obiektów służby zdrowia.  

2.   Pomiaru odległości dokonuje się:  

-   najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych określonych w   pkt.1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXXVI/288/2001 Rady Gminy w   Miedźnej z   dnia 29 maja 2001r. w   sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży tych napojów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna  


mgr inż.   Stanisław   Karbowy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »