| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/263/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z   2011 r. Nr 5   poz. 13 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Ustala się wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i   przewoźników stanowiący załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.  

Przyjmuje się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i   przewoźników na terenie Gminy Ustroń stanowiące załącznik nr 2   do uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/263/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków na terenie Gminy Ustroń  

 

Lp.  
 

Ulica  
 

Nazwa przystanku  
 

1  
 

Szeroka  
 

Ustroń Nierodzim Przedszkole  
 

2  
 

Kojzara  
 

Ustroń ul. L.Kojzara- Market  
 

3  
 

Kojzara  
 

Ustroń ul. L.Kojzara- Market  
 

4  
 

Baranowa  
 

Ustroń Polana Motel  
 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/263/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i   przewoźników na terenie Gminy Ustroń.  

Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustroń mogą korzystać wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy w   ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Warunkiem korzystania z   przystanków jest posiadanie ważnego zezwolenia na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach komunikacyjnych, zgodnie z   Ustawą z   dnia 6   września 2001 r. o   transporcie drogowym (t.j. z   2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 z   późn. zm.).  

§   2.  

1.   Udostępnienie przedsiębiorcom przystanków komunikacyjnych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a   Gminą Ustroń.  

2.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów).  

3.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.  

4.   Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Miasta Ustroń w   drodze uchwały.  

5.   Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

6.   Rozkłady jazdy środków transportu podawane są do publicznej wiadomości przez poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i   przewoźników) na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i   ewentualnie jego logo.  

7.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora lub przewoźnika).  

8.   Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w   miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.  

9.   Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w   celu rozwieszania rozkładów jazdy.  

10.   Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.  

11.   Przedsiębiorca korzystający z   przystanku zobowiązuje się do korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z   nich na równych prawach.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »