reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 466/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowa

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 3   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze godzin w   kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin.  

2.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze godzin w   kształceniu na odległość wynosi 22 godziny.  

3.   Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w   formie zaocznej zalicza się:  

1)   zrealizowane godziny zajęć, określone w   planie nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego;  

2)   godziny wykładów, konsultacji zbiorowych, ćwiczeń, zajęć praktycznych;  

3)   godziny konsultacji indywidualnych, licząc 3   słuchaczy na godzinę, przy czym dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w   wymiarze nieprzekraczającym 20% ogólnej liczby godzin zajęć w   semestrze;  

4)   faktycznie zrealizowane godziny:  

a)   poprawiania i   oceniania pisemnych prac kontrolnych i   egzaminacyjnych, przyjmując poprawienie 3   prac za równoważne 1   godzinie zajęć;  

b)   przeprowadzenia semestralnych egzaminów ustnych, przyjmując przeprowadzenie egzaminu 3   osób za równoważne 1   godzinie zajęć.  

4.   Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w   formie kształcenia na odległość zalicza się:  

1)   godziny konsultacji indywidualnych, licząc 3   słuchaczy na 1   godzinę zajęć;  

2)   godziny konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń zrealizowanych z   zastosowaniem technologii informatyczno- komunikacyjnych.  

§   2.   1.   Rozliczenie zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w   pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w   kształceniu zaocznym oraz w   kształceniu na odległość następuje w   każdym semestrze.  

2.   W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć, który wynosi odpowiednio 684 godziny dla nauczycieli pracujących w   tygodniowym wymiarze 18 godzin oraz 836 godzin dla nauczycieli pracujących w   tygodniowym wymiarze 22 godzin.  

3.   Za podstawę rozliczenia przyjmuje się zrealizowane godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w   pracy i   godziny niezrealizowane z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy według zapisów w   dzienniku lekcyjnym.  

4.   Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę wykładów, ćwiczeń i   konsultacji należy rozumieć jednostkę trwającą 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - jednostkę trwającą 55 minut, a   przez godzinę pozostałych zajęć - jednostkę trwającą 60 minut.  


§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama