reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 92/XVII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22 ust. 1, 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   poźn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie.  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Statucie Gminy Kamienica Polska uchwalonym Uchwałą Nr 27/III/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 14 lutego 2003 roku w   sprawie statutu gminy (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 39, poz. 1108), zmienionym Uchwałą Nr 119/XVII/2004 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 29 grudnia 2004 roku w   sprawie zmiany statutu gminy, (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 15, poz. 371), zmienionym Uchwałą Nr 214/XXIX/2006 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 27 września 2006 roku w   sprawie zmiany statutu gminy, (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 133, poz. 3791) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w preambule uchwały w   ust. 3   dodaje się punkt 6.Wykaz jednostek pomocniczych gminy.  

2)   zmienia się załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 1   do niniejszej Uchwały.  

3)   dodaje się załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 2   do niniejszej Uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 92/XVII/2012    
Rady Gminy Kamienica Polska    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

WYKAZ JEDOSTEK ORGANIZACYJNYCH :  

1.   Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i   Rekreacji w   Kamienicy Polskiej,  

ul. Konopnickiej 135A,  

2.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Kamienicy Polskiej,  

ul. Konopnickiej 11A,  

3.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Kamienicy Polskiej,  

              ul. Konopnickiej 12,  

4.   Przedszkole w   Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 11A wraz  

              z oddziałami zamiejscowymi:  

-                 w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 189,  

-                 w Rudniku Wielkim, ul. Słoneczna 186,  

-                 w Zawisnej nr 69,  

-                 w Osinach, ul. Częstochowska 165  

5.   Szkoła Podstawowa w   Kamienicy Polskiej im. Henryka Sienkiewicza,  

              ul. Ferensa 12A  

-                 Filia szkoły Podstawowej w   Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 226  

-                 Filia Szkoły Podstawowej w   Osinach, ul. Częstochowska 165  

6.   Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w   Kamienicy Polskiej,  

ul.Ferensa 12A.  

7.   Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w   Kamienicy Polskiej,  

ul. Konopnickiej 11A.  

8.   Straż Gminna w   Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 197B.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 92/XVII/2012    
Rady Gminy Kamienica Polska    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

WYKAZ JEDOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KAMIENICA POLSKA  

1.   Sołectwo Kamienica Polska  

2.   Sołectwo Rudnik Wielki  

3.   Sołectwo Osiny  

4.   Sołectwo Wanaty  

5.   Sołectwo Zawisna  

6.   Sołectwo Zawada  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama