reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r. nr 254, poz. 2572, z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.):  

Rada Miejska w   Łazach  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XXIV/225/09 Rady Miejskiej w   Łazach z   dnia 29 kwietnia 2009 r. w   sprawie trybu udzielania, rozliczania i   kontroli dotacji dla przedszkoli i   szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:  

1)   po § 5   dodaje się nowy § 5a w   brzmieniu:  

§   5a.   1.   W razie rozpoczęcia działalności przez nową szkołę lub placówkę wskazaną w   § 1   uchwały wysokość stawki dotacji w   pierwszym roku może zostać podwyższona o   1/3 w   stosunku do stawek określonych w   § 2-5 uchwały.  

2.   Jeżeli podmiot uruchamiający nową szkołę lub placówkę prowadził lub prowadzi na terenie Gminy Łazy inne placówki wskazane w   § 1, dotacja w   wysokości wynikającej z   ust. 1   przysługuje wyłącznie na rzecz uczniów uczęszczającej do nowej szkoły lub placówki. ;

2)   po § 6   dodaje się § 6a w   brzmieniu  

§   6a.   Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a   podmiotem prowadzącym szkołę lub placówkę. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama