| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/369/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 5 września 2012r.

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Dąbrowie Górniczej w Parku imienia Generała Józefa Hallera "Tor modelarski imienia Andrzeja Rachwała"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz.U. z   2010 roku Nr 234, poz. 1536 z   późń. zm.), na wniosek -   grupy radnych  

Rada Miejska w   Dąbrowie Górniczej  
uchwala:  

§   1.   1.   Nadaje się placowi położonemu w   Dąbrowie Górniczej w   Parku imienia Generała Józefa Hallera nazwę  

"Tor modelarski imienia Andrzeja Rachwała".  

2.   "Tor modelarski imienia Andrzeja Rachwała" zlokalizowany jest na działce oznanaczonej numerem geodezyjnym 3/162 na karcie mapy 100 , stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza.  

3.   Położenie placu określa mapa topograficzna w   skali 1:10000, stanowiąca załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka   Pasternak

 


Załącznik   do Uchwały Nr XIX/369/12    
Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej    
z dnia 5   września 2012 roku  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »