| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/195/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6   ust.9 ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje;  

§   1.   Określa się wzory formularzy:  

1)   informacji w   sprawie podatku od nieruchomości,rolnego i   leśnego stanowiący załącznik nr 1,  

2)   deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiacy załacznik nr 2   ,  

3)   deklaracji na podatek rolny stanowiacy załącznik nr 3   ,  

4)   deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy Istebna z   dnia 04 listopada 2011r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i   leśny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/195/2012
Rady Gminy Istebna
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości,rolnego i   leśnego  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/2012
Rady Gminy Istebna
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/195/2012
Rady Gminy Istebna
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek rolny.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/195/2012
Rady Gminy Istebna
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek leśny.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »