| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24.178.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. „a” ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1   pkt 7   oraz ust. 1a i   ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku Nr 102, poz. 651, z   póżn. zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Określa się stawkę procentową bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w   zasobie Gminy Krzepice, wraz z   udziałem w   nieruchomości wspólnej na rzecz ich najemców w   wysokości 15%.  

§   2.   Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z   udziałem w   nieruchomości wspólnej może być udzielona przy spełnieniu łącznie następujących warunków:  

1.   Najemca nie posiada zaległości z   tytułu najmu lokalu mieszkalnego.  

2.   Następuje jednorazowa płatność przed spisaniem umowy sprzedaży.  

§   3.   1.   Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, pierwsza rata nie może być niższa niż 20% ogólnej wartości nieruchomości i   podlega wpłacie przed zawarciem umowy sprzedaży.  

2.   Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu w   wysokości 10% w   stosunku rocznym.  

3.   Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, bonifikaty o   której mowa w   § 1   niniejszej uchwały nie stosuje się.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »