| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24.180.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 art. 40 ust.1 i   art. 41ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym ( jednolity tekst z   2001 r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r o   publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U   z 2011 r Nr 5, poz.13 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Krzepice na zasadach określonych w   Regulaminie.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i   zarządzającym jest Gmina Krzepice stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24.180.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzepice  

 

L.p.  

Miejscowość  

Nazwa przystanku  

1  

Krzepice  

Krzepice Osiedle  

2  

Krzepice  

Krzepice Kościuszki  

3  

Krzepice  

Krzepice Częstochowska  

4  

Krzepice  

Krzepice Liceum  

5  

Krzepice  

Krzepice Rolnicza  

6  

Krzepice  

Kuków Remiza  

7  

Krzepice  

Kuków 1  

8  

Krzepice  

Krzepice Muznerowskiego  

9  

Krzepice  

Kuźniczka  

10  

Krzepice  

Kuźniczka Towarowa  

11  

Krzepice  

Kuźniczka Szkoła  

12  

Lutrowskie  

Lutrowskie  

13  

Starokrzepice  

Starokrzepice Młyn  

14  

Starokrzepice  

Starokrzepice Remiza  

15  

Starokrzepice  

Starokrzepice Jawor  

16  

Zajączki  

Zajączki Nowa Wieś  

17  

Zajączki  

Zajączki Kościół  

18  

Zajączki  

Zajączki Skrzyżowanie  

19  

Zajączki  

Zajączki 1  

20  

Zajączki  

Zajączki Leśniczówka  

21  

Zajączki  

Szarki  

22  

Zajączki  

Zajączki Szkoła  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24.180.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 września 2012 r.

WARUNKI I   ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KRZEPICE  

§   1.   Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krzepice, które stanowią własność Gminy Krzepice korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy.  

§   2.   Gmina Krzepice wydaje uzgodnienia na korzystanie z   przystanków autobusowych w   formie pisemnej.  

§   3.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalona przez Radę Miejską w   Krzepicach - Uchwała Nr 11.070.2011 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 28 czerwca 2011 r.  

§   4.   Z przystanków należy korzystać zgodnie z   przepisami zawartymi w   ustawie z   dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o   ruchu drogowym (Dz .U. Z   2005 r Nr 108, poz.908 z   późn. zm.)  

§   5.   Na przystankach przelotowych ( nie posiadających pętli końcowych) możliwe jest zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów bez możliwości parkowania i   oczekiwania na kurs.  

§   6.   Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z   aktualnym rozkładem jazdy.  

§   7.   Operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.  

§   8.   Ewentualne wywieszanie innych informacji dla pasażerów musi być uzgodnione z   przedmiotem zarządzającym przystankiem.  

§   9.   Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w   celu rozwieszania rozkładów jazdy.  

§   10.   Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w   miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.  

§   11.   Organizator publicznego transportu zbiorowego zastrzega sobie prawo likwidacji bądź zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »