| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami), w   związku z   art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461 i   Nr 226, poz. 1475 oraz z   2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016) oraz art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Zarządza się na terenie gminy Świerklany pobór podatku rolnego, podatku leśnego i   podatku od nieruchomości od osób fizycznych w   drodze inkasa. Zarządzenie poboru w   drodze inkasa nie wyklucza możliwości zapłaty podatków w   kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy.  

§   2.   Inkaso podatków rolnego, leśnego i   od nieruchomości powierza się sołtysom:  

1)   sołtysowi sołectwa Jankowice  

2)   sołtysowi sołectwa Świerklany Górne  

3)   sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne.  

§   3.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 5%od sumy zainkasowanych i   terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Świerklany podatków w   sołectwach: Jankowice, Świerklany Górne, Świerklany Dolne.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013r. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »