| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 8, art. 40 ust. 1, w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 oraz art. 19, pkt 1, lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Miedźna w wysokości:

1

Przy sprzedaży z kosza, wiadra

9,00 zł

2

Przy sprzedaży ze stoiska o powierzchni do 2,5 m2
za każdy następny rozpoczęty m2

16,00 zł
6,00 zł

3

Przy sprzedaży z samochodu o masie całkowitej do 3,5 t, platformy, przyczepy

33,00 zł

4

Przy sprzedaży z samochodu o masie całkowitej powyżej 3,5 t

61,00 zł

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje sie stawkę wyższą.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Górze ul. Topolowa 6, Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządu Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

3. Ustala się terminy płatności pobranych opłat przez:

a) Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych - w termnie 2 dni roboczych po zainkasowaniu opłaty,

b) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

- do należności pobranych w drodze inkasa w pierwszej połowie miesiąca - do 15 każdego miesiąca

- do należności pobranych w drodze inkasa w drugiej połowie miesiąca - do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 18 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »