reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/446/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z     późn. zm.), art.2 ust.1, art.4 ust.1, art.5 i   art.7 ust.3 oraz art.20 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z     2010 r. Nr 95, poz.613; Nr 96, poz.620 ) oraz art.4 ust.1 i     art.13 pkt 2   ustawy z     dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z     2011 r. Nr 197, poz.1172) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

W uchwale Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z   dnia 27 września 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów wprowadzić następujące zmiany:  

1.   poprzez dodanie w   § 1     w pkt 1     lit. d w     brzmieniu: "d) oznaczonych w   ewidencji gruntów symbolem Bz – grunty zabudowane i   zurbanizowane tereny rekreacyjno - wypoczynkowe o   powierzchni powyżej 100 ha –   0,11 zł   od 1     m 2 powierzchni."  

2.   poprzez dodanie w     § 1     w pkt 2   lit. f w     brzmieniu: "f) od budynków lub ich części położonych na gruntach określonych w     § 1   pkt 1     lit. d –   2,50 zł   od 1     m 2 powierzchni."  

3.   poprzez dodanie w     § 1     pkt 4   w brzmieniu: "4) budowli lub ich części położonych na gruntach określonych w   § 1   pkt 1     lit. d –   0,3%   ich wartości, określanej w   sposób podany w   ustawie z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i     wchodzi w     życie z   dniem 1     stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama