reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Ciasna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 § 2, 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm,) oraz art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) –  na wniosek Wójta Gminy Ciasna,  

Rada Gminy Ciasna  
uchwala, co   następuje:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Ciasna na obwody głosowania i   ustala ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.  

§   3.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   4.  

Traci moc uchwała Nr XL/301/2006 Rady Gminy Ciasna z   dnia 25 kwietnia 2006r. w   sprawie  utworzenia obwodów głosowania.  

§   5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Ciasna i   w sołectwach Gminy Ciasna.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Ciasna obejmującej lata 2010-2014.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/177/2012    
Rady Gminy Ciasna    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Podział Gminy Ciasna na obwody głosowania  

 


Numer  
obwodu  
głosowania  


Granice obwodu głosowania  


Siedziba obwodowej komisji wyborczej  


Numer  
okręgu  
wyborczego  


1  


Sołectwa : Ciasna, Dzielna, Jeżowa, Molna  


Urząd Gminy Ciasna  
ul. Nowa  
42-793 Ciasna  
 


1,2,3,4,7,8  


2  


Sołectwo: Glinica  


Szkoła Podstawowa  
Glinica  
ul. Asfaltowa 6  
42-793 Ciasna  


5,6  


3  


Sołectwa: Panoszów, Sieraków Śląski  


Hala Sportowa  
Sieraków Śląski  
ul. Aleja Parkowa 2  
42-793 Ciasna  


9,10,11,12  


4  


Sołectwo: Wędzina  


Szkoła Podstawowa  
Wędzina  
ul. Szkolna 23  
42-793 Ciasna  


13  


5  


Sołectwo: Zborowskie  

Szkoła Podstawowa  
Zborowskie  
ul. Myśliwska 1  
42-793 Ciasna  


14,15  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama