reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/259/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( M. P. z 2012 r.  poz. 587)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala :

§ 1. Określa się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stawki podatku od nieruchomości w skali roku podatkowego w następującej wysokości:

1. od gruntów :

a)               związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,28 zł od 1 ha powierzchni,

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek o symbolu dr – droga, jeśli nie są zajęte
pod budowle drogi, a faktycznie są użytkowane rolniczo – 0,03 zł od 1m² powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m² powierzchni.

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 4,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

§ 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej pobiera się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w kasie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, lub dokonuje się wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wskazane w decyzji podatkowej.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte przez: stowarzyszenia użyteczności publicznej świadczące usługi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa Gminy na działalność statutową.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne jednorodzinne kwalifikujące się do opodatkowania wg stawki wymienionej w § 1 ust. 2a oddane do użytku w 2013 r. na okres 5 lat podatkowych.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 5. Tracą moc:

1. uchwała Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,

2. uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Bartłomiej Fajfer

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama