reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/260/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 8, art. 9, art. 10, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. ( M. P. z 2012 r. poz. 743), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( M. P. z 2012 r. poz. 587).

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:

§ 1. Określa się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stawki podatku od środków transportowych w skali roku podatkowego w następującej wysokości:

1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               482,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               505,00 zł                            

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               964,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.012,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.204,00 zł                            

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.264,00 zł                            

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej w zależności od zawieszenia osi jezdnych i liczby osi

1) równej 12 ton i niższej niż 18 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               1.814,00 zł

- z 3 osiami               1.814,00 zł

- z 4 osiami               1.814,00 zł

b) inne systemy zawieszenia  osi jezdnych

- z 2 osiami               1.814,00 zł

- z 3 osiami               1.814,00 zł

- z 4 osiami               1.814,00 zł

2) równej 18 ton i niższej niż 26 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.532,00 zł

- z 3 osiami               2.532,00 zł

- z 4 osiami               2.532,00 zł

b) inne systemy zawieszenia  osi jezdnych

- z 2 osiami               2.657,00 zł

- z 3 osiami               2.657,00 zł

- z 4 osiami               2.657,00 zł

3) równej 26 ton i niższej niż 29 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.657,00 zł

- z 3 osiami               2.657,00 zł

- z 4 osiami               2.657,00 zł

b) inne systemy zawieszenia  osi jezdnych

- z 2 osiami               2.657,00 zł

- z 3 osiami               2.657,00 zł

- z 4 osiami               2.657,00 zł

4) równej 29 ton i wyższej

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.924,00 zł

- z 3 osiami               2.924,00 zł

- z 4 osiami               2.924,00 zł

b) inne systemy zawieszenia  osi jezdnych

- z 2 osiami               2.924,00 zł

- z 3 osiami               2.924,00 zł

- z 4 osiami               2.924,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od  zawieszenia osi jezdnych i liczby osi

1) od 3,5 tony do poniżej 12 ton

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.566,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.644,00 zł

2) równej 12 ton do poniżej 31 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.150,00 zł

- z 3 osiami               2.261,00 zł

b) inne systemy zawieszenia  osi jezdnych

- z 2 osiami               2.261,00 zł

- z 3 osiami               2.261,00 zł

3) równej 31 ton do  36 ton włącznie

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.261,00 zł

- z 3 osiami               2.261,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami               2.261,00 zł

- z 3 osiami               2.261,00 zł

4) powyżej 36 ton do poniżej 40 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.384,00 zł

- z 3 osiami               2.384,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami               2.399,00 zł

- z 3 osiami               2.399,00 zł

5) równej 40 ton i wyższej

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.384,00 zł

- z 3 osiami               2.384,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami               2.399,00 zł

- z 3 osiami               2.793,00 zł

4. od przyczepy lub naczepy ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ), która łącznie z pojazdem silnikowym  posiada dopuszczalną masę całkowitą
w zależności od zawieszenia osi jezdnych i liczby osi

1) od 7 ton do poniżej 12 ton               758,00 zł

2) równej 12 ton do poniżej 28 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią               1.012,00 zł

- z 2 osiami               1.012,00 zł

- z 3 osiami               1.012,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią               1.139,00 zł

- z 2 osiami               1.139,00 zł

- z 3 osiami               1.192,00 zł

3) równej 28 ton do 36 ton włącznie

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią               1.519,00 zl

- z 2 osiami               1.519,00 zł

- z 3 osiami               1.519,00 zł

b) inne systemy zawieszenia  osi jezdnych

- z 1 osią               1.644,00 zł

- z 2 osiami               1.644,00 zl

- z 3 osiami               1.644,00 zł

4) powyżej 36 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią               1.604,00 zł

- z 2 osiami               1.604,00 zł

- z 3 osiami               1.604,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią               1.604,00 zł

- z 2 osiami               1.863,00 zł

- z 3 osiami               1.604,00 zł

5. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

1) mniejszej niż 30 miejsc

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.326,00 zl

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4, EURO 5               1.392,00 zł

2) równej 30 i więcej miejsc

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               2.049,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               2.150,00 zł

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz uchwała Nr XVII/139/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.              

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Bartłomiej Fajfer

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama