| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gmina Lubomia, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lubomia, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity.: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) i   art. 15 ust. 1   pkt 6   iust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn.zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95)  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

1)   Określić przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Lubomia, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubomia, udostępniane dla operatorów i   przewoźników, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

2)   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków, o   których mowa w   ust. 1, określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/153/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 27 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubomia  

 

Lp  

Nazwa przystanku (miejscowość, ulica)  

Lokalizacja  

Kierunek  

1.  

Lubomia ul. J. Nepomucena  

ul. J. Nepomucena (park)  

Wodzisław Śl.  

2.  

Lubomia ul. J. Nepomucena  

ul. J. Nepomucena (park)  

Racibórz  

3.  

Lubomia ul. A. Mickiewicza  

ul. A. Mickiewicza (Lubomia las)  

Wodzisław Śl. Racibórz  

4.  

Nieboczowy ul. Wiejska  

ul. Wiejska (Kościół)  

Wodzisław Śl.  

5.  

Nieboczowy ul. Wiejska  

ul. Wiejska (Kościół)  

Racibórz  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/153/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 27 września 2012 r.

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lubomia  

§ 1.  

Udostępnienie operatorom i   przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem z   Gminą Lubomia oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z   przystanków, o   której mowa w   ustawie z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn.zm.).  

§ 2.  

Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych zobowiązani są do zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników.  

§ 3.  

Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§ 4.  

Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

§ 5.  

Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do operatora i   przewoźnika.  

§ 6.  

Zabrania się umieszczania na przystankach bez zgody Gminy Lubomia innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »