| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.060.2012 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Radlin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z   2001   r., poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391), § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r., poz. 299) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Miejska w   Radlinie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe i   ochrony środowiska,  

2)   posiadać pojazdy asenizacyjne, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002 r. Nr193, poz.1617 z   późn. zm.),  

3)   posiadać pojazdy trwale oznakowane, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numerutelefonu, w   celu łatwej identyfikacji przedsiębiorcy,  

4)   posiadać możliwość mycia i   odkażania pojazdów,  

5)   dysponować sprzętem komputerowym i   oprogramowaniem umożliwiającym:  

a)   ewidencjonowanie ilości odebranych od właścicieli nieruchomości nieczystości płynnych,  

b)   przekazywanie burmistrzowi danych wymaganych obowiązującymi przepisami w   formiepapierowej oraz elektronicznej.  

2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników ma obowiązek wskazać stację zlewną, gdzie będą przekazywane nieczystości ciekłe.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radlinie  


mgr inż.   Jacek   Sobik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »