| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/257/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg, położonych w granicach administracyjnych miasta Będzina, do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 7   ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 21 marca 1985 roku o   drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska w   Będzinie uchwala:  

§ 1.  

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych 173 ulice, położone w   granicach administracyjnych miasta Będzina i   wykazane w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Traci moc Uchwała Nr X/56/86 Miejskiej Rady Narodowej w   Będzinie z   dnia 25 kwietnia 1986r.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/257/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz dróg Gminnych będących w   zarządzie Prezydenta Miasta Będzina  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/257/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

W celu prawidłowego administrowania nowymi ulicami (powstałymi między innymi po nadaniu nazw ulicom wewnętrznym) konieczne jest ich zaliczenie do kategorii dróg gminnych. Z   przepisów ustawy o   drogach publicznych wynika, że rada gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. Nadanie przedmiotowej kategorii drogi pozwoli na efektywne planowanie ich remontów i   modernizacji.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »