| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 103/XIV/2012 Rady Gminy Irządze

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Irządze na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art.419 § 2   i 4   oraz art. 420 § 1   ustawy z   dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.113 z   późn. zm) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142,poz. 1591 z   późn. zm.),na wniosek Wójta Gminy Irządze  

 

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Irządze na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych  

§   2.   Numery i   granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr 209/XXXII/2010 Rady Gminy Irządze z   dnia 6   sierpnia 2010 r. w   sprawie podziału gminy Irządze na okręgi wyborcze.  

§   5.   Uchwałę ogłasza się w   Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Irządze i   w sołectwach.  

§   6.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Irządze obejmującej lata 2010-2014  

§   8.   Na ustalenia Rady Gminy Irządze w   sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Częstochowie w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 


Załącznik do Uchwały Nr 103/XIV/2012
Rady Gminy Irządze
z dnia 30 października 2012 r.

Podział Gminy na Okręgi Wyborcze  

 

Numer  
okręgu  

Granice okręgu  

Liczba Radnych wybieranych w   okręgu  

1.  

Irządze od numeru domu:  
20 do nr 33,  
37 do nr 63,  
64 do nr 79,  
124 F do nr 145  

1  

2.  

Irządze od numeru domu  
1 do nr 18  
147 do nr 164,  
165 do nr 177,  
179 do nr 191  

1  

3.  

Irządze od numeru domu  
84 do nr 123,  
193 do nr 197,  
Mikołajewice  

1  

4.  

Wilgoszcza  

1  

5.  

Wilków  

1  

6.  

Wygiełzów  

1  

7.  

Zawada Pilicka  
od numeru domu:  
3 do nr 60.  

1  

8.  

Zawada Pilicka  
od numeru domu:  
61 do nr 134.  

1  

9.  

Zawadka  

1  

10.  

Bodziejowice  

1  

11.  

Woźniki  

1  

12.  

Sadowie  

1  

13.  

Witów  
od numeru domu:  
1 do nr 30,  
152 do nr 173.  

1  

14.  

Witów  
od numeru domu:  
31 do nr 82,  
140 do nr 151.  

1  

15.  

Witów  
od numeru domu:  
83 do nr 139,  

1  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »