| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 27 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j.t. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz na podstawie art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty ( j.t. z   2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Ciasna  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr XII/74/2011 Rady Gminy Ciasna z   dnia 05.08 2011r. w   sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 2   ust. 1   lit.a otrzymuje brzmienie :  

a)   dla uczniów , słuchaczy, gdzie miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi od 201,00 zł (słownie: dwieście jeden zł.) do 456,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć zł) miesięczna wysokość stypendium wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt zł), ;

2)   § 2   ust.1 lit.c otrzymuje brzmienie:  

c)   dla uczniów, słuchaczy, gdzie miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456, 00zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć zł) i   w rodzinie występuje przynajmniej jedna z   sytuacji określonych w   art. 90d ust.1 ustawy o   systemie oświaty wysokość stypendium wynosi 112,00 zł (słownie: sto dwanaście zł.). .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »