reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/529/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.); art. 19 pkt 1   lit. a   i pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r., nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 749 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   Uchwała Nr LI/790/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 24 października 2006 roku w   sprawie opłaty targowej § 2   otrzymuje brzmienie:  

„§ 2   pkt 1   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

§   2.   pkt 2   Inkasentami opłaty targowej są:  

§   2.   pkt 2   lit. a)  – Kisielewska Zenona, Świder Janina;  

§   2.   pkt 2   lit. b) – w   razie nieobecności osób wymienionych w   § 2   pkt 2   lit. a   na zastępstwo do poboru opłaty targowej powołane są pracownice Urzędu Miasta – Monika Mamak, Sylwia Poręba;  

§   2.   pkt 3   Wynagrodzenie za inkaso z   tytułu pobranej opłaty targowej wynosi:  

§   2.   pkt. 3   lit. a) – 30% od zebranych kwot przez Zenonę Kisielewską i   Janinę Świder;  

§   2.   pkt. 3   lit. b) – 0% od zebranych kwot przez Monikę Mamak i   Sylwię Poręba".  

§   2.   Traci moc uchwała   Nr XXXIX/761/2009   Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 27 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie opłaty targowej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Mikołowie oraz w   prasie lokalnej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

.

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

              1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

              2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

              Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama