reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 170/XXIII/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   8 marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 j.t. ze zm.), art. 6j ust. 1, art. 6k ust. 1   pkt. 1   ustawy z   13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012   r. poz. 391 j.t.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz.1172 j.t. ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego ( Dz.U z   2010 r. Nr 234 poz. 1536 j.t. ze zm.)   Rada Gminy Niegowa uchwala:  

§   1.   Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Niegowa.  

§   2.   1.   Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.  

2.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust. 1   określi odrębna uchwała.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama