reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.071.2012 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe), za wyjątkiem IV kwartału, w następujących terminach:

1) za I kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku,

2) za II kwartał do dnia 15 lipca danego roku,

3) za III kwartał do dnia 15 października danego roku,

4) za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

§ 2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w § 1.

§ 3. W przypadku zwiększenia wysokości opłaty w ostatnim miesiącu kwartału w związku ze zmianą ilości osób zamieszkałych, możliwe jest uregulowanie dopłaty za ten miesiąc wraz z opłatą za kolejny kwartał.

§ 4. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 upływa w dniu 15 października  2013 roku.

§ 5. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radlin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama