reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 57 § 7   i § 8   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z   2012 r. poz. 749 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Wprowadza się opłatę prolongacyjną z   tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz.  

§ 2.  

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 20% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z   2012 r. poz. 749 z   późn. zm.) stawki odsetek za zwłokę.  

§ 3.  

Przepisy § 1   i 2   stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.  

§ 5.  

Traci moc uchwała Nr XXXIII/150/98 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z   dnia 30 stycznia 1998 r. w   sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/151/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 8 listopada 2012 r.

Zmiana obowiązującej uchwały z   1998 r. w   sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej polega na rozszerzeniu zakresu jej stosowania o   zaległości podatkowe oraz należności następców prawnych, osób trzecich i   inkasentów.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama