| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Godów

z dnia 11 października 2012r.

w sprawie ustanowienia zbiorowego pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Godów uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnik przyrody - grupę 12 drzew w tym: 10 drzew z gatunku dąb szypułkowy – Quercus robur, 1 drzewa z gatunku Lipa drobnolistna - Tilia cordata oraz 1 drzewa z gatunku Kasztanowiec zwyczajny - Aesculus hippocastanum. Wykaz drzew wchodzących w skład pomnika przyrody określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Położenie pomnika przyrody określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczej i krajobrazowej z uwagi na indywidualne cechy wyróżniające go spośród otaczającego krajobrazu.

§ 3. W stosunku do wyżej wymienionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.

2. Umieszczania tablic reklamowych.

3. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.

§ 4. Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomników przyrody mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/176/12
Rady Gminy Godów
z dnia 11 października 2012 r.

Wykaz drzew:

1. Dąb szypułkowy, obwód 257cm.

2. Dąb szypułkowy, obwód 222cm.

3. Dąb szypułkowy, obwód 237cm.

4. Dąb szypułkowy, obwód 343cm.

5. Lipa drobnolistna, obwód 274cm.

6. Dąb szypułkowy, obwód 278cm.

7. Dąb szypułkowy, obwód 201cm.

8. Dąb szypułkowy, obwód 276cm.

9. Kasztanowiec pospolity, obwód 232cm.

10. Dąb szypułkowy, obwód 201cm.

11. Dąb szypułkowy, obwód 415cm.

12. Dąb szypułkowy, obwód 476cm.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/176/12
Rady Gminy Godów
z dnia 11 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Lokalizacja drzew

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »