| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 142/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

              Na podstawie art.419 § 2 i 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz.112 z póżn.zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.Przepuisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz.113 z późn.zm) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.),na wniosek Wójta Gminy Kłomnice

Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Kłomnice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 301/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody wyborcze.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice i w sołectwach.

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Kłomnice obejmującej lata 2010-2014

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 142/XVIII/2012 z dnia 23.10.2012r

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Kłomnice:
ulice:Zielona,Krótka,Gwiezdna,Księżycowa,Księża,Nowa,Janaszowska,Ogrodowa,
Szkolna, Poprzeczna, Zdrowska
Pustkowie Kłomnickie, Janaszów, Jamrozowizna

1

2

Sołectwo Kłomnice:
Ulice:Bartkowicka,Częstochowska,,Nieznanicka,Dworcowa,Kolejowa,Parkowa,Wesoła
Zachodnia,

1

3

Sołectwo Kłomnice:
ulice: Brzozowa, Dworska, Leśna, Łąkowa, Pocztowa,Projektowana,Południowa,Sądowa,Strażacka,Sosnowa,Targowa,Wrzosowa,

1

4

Sołectwa: Bartkowice, Pacierzów, Michałów

1

5

Sołectwa: Witkowice, Chorzenice, Michałów Rudnicki

1

6

Sołectwo Nieznanice

1

7

Sołectwo Zdrowa

1

8

Sołectwa: Skrzydlów, Adamów

1

9

Sołectwo Rzeki

1

10

Sołectwo Rzerzęczyce ulice:Skrzydlowska,Szkolna,Bugaj,Leśna,Kolejowa,Bagnista,Malownicza,Brzozowa

1

11

Sołectwo Rzerzęczyce ulice: Spacerowa,Stawowa,Sportowa,Ogrodowa,Mstowska,Zachodnia,Wolności,Słoneczna,
Witkowska, Polna
Sołectwo Niwki

1

12

Sołectwo Garnek

1

13

Sołectwa: Karczewice, Chmielarze, Kuźnica

1

14

Sołectwa: Zawada, Śliwaków, Zberezka

1

15

Sołectwa: Konary, Lipicze

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »