reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/53/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy pn.:

1) „IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” stanowiący załącznik nr 1
do uchwały;

2) „DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/270/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Bytomia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/53/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/53/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/53/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 listopada 2012 r.

Obowiązek określania przez radę gminy wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości wynika z przepisów art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 wyżej wymienionej ustawy osoby posiadające nieruchomości składają organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 6 ust. 10 tej ustawy do składania informacji oraz deklaracji zobowiązani są również podatnicy korzystający ze zwolnień podatkowych.

Konieczność określenia na 2013 rok nowych wzorów formularzy związana jest ze zmianą zakresu zwolnień podatkowych, określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

Dołączone do projektu uchwały formularze:

- „IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” (załącznik nr 1) oraz

- „DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości” (załącznik nr 2)

spełniają wymogi zarówno przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak i rozporządzenia w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama