reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 156/XXV/12 Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)  

Rada Gminy Janów  
uchwala:  

§   1.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:  

1)   służące do wykonywania zadań statutowych w   zakresie ochrony przeciwpożarowej z   wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;  

2)   służące do wykonywania zadań statutowych z   zakresu upowszechniania kultury, w   szczególności:  

a)   na działalność biblioteczną;  

b)   na potrzeby wystaw i   galerii;  

c)   na działalność związaną z   upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów,  

z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;  

3)   służące do wykonywania zadań statutowych w   zakresie rekreacji, kultury fizycznej i   sportu z   wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;  

4)   publiczne place zabaw;  

5)   stanowiące minie gminne, nie przekazane w   posiadanie zależne, zarząd, użytkowanie wieczyste oraz będące w   posiadaniu bez tytułu prawnego;  

6)   wykorzystywane na cele związane z   realizacją zadań własnych Gminy w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę i   zbiorowego odbioru ścieków.  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr 88/XIII/11 Rady Gminy Janów z   dnia 15 listopada 2011 r. w   sprawie określenia zwolnień od podatków i   opłat lokalnych oraz z   podatku rolnego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów  


Małgorzata   Grzywna

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama