reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 157/XXV/12 Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6   ust. 3   ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)  

Rada Gminy Janów  
uchwala:  

§   1.  

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w   Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 19 października 2012 r. w   sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z   dnia 24 października 2012 r. poz. 787) z   kwoty 75,86 zł za 1q do kwoty 57,00 zł za 1   q.  

§   2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr 89/XIII/11 Rady Gminy Janów z   dnia 15 listopada 2011 r. w   sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów  


Małgorzata   Grzywna


Uzasadnienie

do uchwały w   sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku                              rolnego na 2013 rok  

Na podstawie art. 4   ust. 1 4) ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity:                  Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.) podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:  

1.   dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i   klas użytków rolnych wynikających z   ewidencji gruntów i   budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;  

2.   dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z   ewidencji gruntów i   budynków.  

Natomiast na podstawie art. 6   ust. 1   ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.):  

Podatek rolny wynosi:  

1.   od 1   ha przeliczeniowego gruntów, o   których mowa w   art. 4   ust. 1   pkt 1   - równowartość pieniężną 2,5q żyta,  

2.   od 1   ha pozostałych gruntów, o   których mowa w   art. 4   ust.1 pkt 2   – równowartość pieniężną 5   q żyta,  

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.  

Zgodnie z   art. 6   ust. 3   w/c ustawy o   podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona                           do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.  

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 19 października 2012 r. ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1   dt 1)   (Monitor Polski, poz. 787 z   dnia 24 października 2012 r.). W   porównaniu z   rokiem ubiegłym średnia cena skupu żyta wzrosła o   2,26%, tj. o   1,68 zł za 1   dt.  

W uchwale proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta do kwoty 57,00 zł za 1   dt.  

Zatem podatek rolny z   1 ha przeliczeniowego wyniesie 142,50 zł, a   z 1   ha fizycznego wynosił będzie 285,00 zł.  

W związku z   ustaleniem ceny żyta na kwotę 57,00 zł do budżetu wpłynie 266.274,00 zł.  

W stosunku do poprzedniego roku będzie to o   11.150,00 zł więcej.  

 

 

1)   W powszechnym użyciu w   handlu produktami rolnymi jest jednostka decytona zwana kwintalem. 1   decytona = 1dT = 0,1T

1q = 100 kg  

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama