reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 158/XXV/12 Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1   lit. a) i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 749) orazObwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M. P. poz. 587 z   14 sierpnia 2012 r.),  

Rada Gminy Janów  
uchwala:  

§   1.  

Ustala się wysokość opłaty targowej:  

1)   przy sprzedaży obnośnej –   7,00 zł;  

2)   za zajęcie miejsca do 6,00m 2   15,00 zł;  

3)   powyżej 6,00m 2 do 12,00m 2   25,00 zł;  

4)   powyżej 12,00m 2 za każdy kolejny m 2 powierzchni użytkowej –   2,00 zł.  

§   2.  

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty   757,79 zł.  

§   3.  

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.  

§   4.  

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   5.  

1.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28, 42-253 Janów.  

3.   Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o   którym mowa w   ust. 2, za pobór opłaty targowej w   wysokości 10% pobranych i   terminowo odprowadzonych kwot.  

§   6.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   7.  

Traci moc Uchwała Nr 90/XIII/11 Rady Gminy Janów z   dnia 15 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów  


Małgorzata   Grzywna


Uzasadnienie

do uchwały w   sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.  

              Określenie wysokości stawek opłaty targowej, pobór tej opłaty w   drodze inkasa i   wyznaczenie inkasentów należy do kompetencji rady gminy, zgodnie z   art. 15 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r.  

              W związku z   ustaleniem wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   okresie pierwszego półrocza 2012 r. ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w   dniu 13 lipca 2012 r. i   opublikowanym w   Monitorze Polskim, poz. 508 w   dniu 20 lipca 2012 r.- górne granice stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych zostały podwyższone o   4,0 %.  

Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty: 757,79zł.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama