| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 476/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997r.(tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn.zm.), art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.92 ust 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r.(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktow prawnych z dnia 20 lipca 2000r.(tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 68, poz.449 z poźn.zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ustala się opłatę w wysokości:

a) rower lub motorower - za usunięcie - 110 zł;

b) motocykl - za usunięcie - 218 zł;

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 478 zł;

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 597 zł;

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 846 zł;

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1247 zł;

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1518 zł.

§ 2. 1. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości:

a) rower lub motorower - za każdą dobę przechowywania - 17 zł;

b) motocykl - za każdą dobę przechowywania - 24 zł;

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za każdą dobę przechowywania - 37 zł;

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za każdą dobę przechowywania - 49 zł;

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za każdą dobę przechowywania - 71 zł;

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za każdą dobę przechowywania - 132 zł;

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za każdą dobę przechowywania - 196 zł.

2. Opłaty za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu.

§ 3. Wysokości opłat wymienione w §1 i §2 ust.1 niniejszej Uchwały podane są w kwotach brutto uwzględniających należny podatek VAT.

§ 4. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art.130a ust.2a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, ustala się opłatę w wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu określonej w §1, uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 234/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2013r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »