| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 261/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późn. zm.) art. 10 ust.1 i   art. 12b ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 95 z   2010 roku poz. 613 z   późn. zm.),Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 roku ( MP poz. 743)Obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r ( MP z   2012r, poz.587)  

Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 711 zł,  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie - 1.187 zł,  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton - 1.424 zł,  

d)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

 

2 osie  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku  

w złotych  

12  

13  

1.013  

1.025  

13  

14  

1.013  

1.035  

14  

15  

1.035  

1.039  

15  

 

1.039  

1.715  

 

 

3  

osie  

Stawka podatku  

w złotych  

12  

17  

1.234  

1.457  

17  

19  

1.457  

1.469  

19  

21  

1.607  

1.727  

21  

23  

1.727  

1.787  

23  

25  

1.787  

2.161  

25  

 

1.944  

2.163  

 

 

4 osie  

i więcej  

Stawka podatku  

w złotych  

12  

25  

1.605  

1.725  

25  

27  

1.765  

1.850  

27  

29  

1.850  

2.266  

29  

31  

2.266  

2.817  

31  

 

2.716  

2.817  

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów;  

a)   od 3,5 tony do 7   ton włącznie - 1.495 zł,  

b)   powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton – 1.661 zł,  

c)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

 

2 osie  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku  

w złotych  

12  

18  

1.278  

1.479  

18  

25  

1.604  

1.850  

25  

31  

1.910  

2.009  

31  

 

2.100  

2.167  

 

 

3  

osie  

Stawka podatku  

w złotych  

12  

40  

2.111  

2.275  

40  

 

2.608  

2.817  

3)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.424 zł,  

4)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

 

1 oś  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku  

w złotych  

12  

18  

1.234  

1.479  

18  

25  

1.540  

1.603  

25  

 

1.725  

1.751  

 

 

2  

osie  

Stawka podatku  

w złotych  

12  

28  

1.457  

1.602  

28  

33  

1.603  

1.751  

33  

38  

1.625  

1.775  

38  

 

1.658  

2.145  

 

 

3 osie  

 

Stawka podatku w   złotych  

 

12  

38  

1.728  

1.842  

38  

 

1.788  

2.235  

5)   Od autobusu, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniej niż 30 miejsc - 1.661 zł,  

b)   równej lub więcej niż 30 miejsc - 2.169 zł.  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty i   wychowania.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do podatku od środków transportowych należnego na 2013 rok.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »