| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 100/XVIII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień przedmiotowych w roku podatkowym 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 8, art. 10 i   art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 08.10.2012 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 roku (Monitor Polski z   2012 roku poz. 743), Obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 02.08.2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłatach lokalnych w   2013 roku (Monitor Polski z   2012 roku poz. 587) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1.   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 620,00 zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie 991,00 zł  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton 1   238,00 zł  

d)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi dopuszczalna  
masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku ( w   złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  
 

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

dwie osie  

12  

13  

124  

166  

13  

14  

166  

458  

14  

15  

458  

644  

15  

18 i   więcej  

644  

1 461  

trzy osie  

12  

17  

166  

287  

17  

19  

287  

594  

19  

21  

594  

768  

21  

23  

768  

1 176  

23  

25  

1 176  

1 832  

25  

26 i   więcej  

1 176  

1 832  

cztery osie i   więcej  

12  

25  

768  

780  

25  

27  

780  

1 213  

27  

29  

1 213  

1 919  

29  

31  

1 919  

2 786  

31  

32 i   więcej  

1 919  

2 786  

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton 1   677,00 zł,  

b)   od ciągników siodłowych i   balastowych o   masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych  

dwie osie  

12  

18  

38  

49  

18  

25  

309  

557  

25  

31  

649  

1 065  

31  

40 i   więcej  

1 636  

2 153  

trzy osie  

12  

40  

1 381  

1 994  

40  

44 i   więcej  

1 899  

2 786  

3.   Od autobusu w   zależności od liczby miejsc siedzenia:  

a)   mniej niż 30 miejsc 1   238,00 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc 1   857,00 zł  

4.   Od przyczepy i   naczepy, która łącznie z   pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  

a)   od 7   ton i   poniżej 12 ton 1   115,00 zł  

b)   od 12 ton i   powyżej:  

 

liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach  

stawka podatku (w złotych)  
 

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym  
lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne  
 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 

jedna oś  

12  

18  

38  

38  

18  

25  

206  

371  

25  

28 i   więcej  

371  

651  

dwie osie  

12  

28  

245  

358  

28  

33  

711  

984  

33  

38  

984  

1 495  

38  

44 i   więcej  

1 330  

1 968  

trzy osie  

12  

38  

784  

1 092  

38  

44 i   więcej  

1 092  

1 483  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych samochody ciężarowe służące do realizacji zadań z   zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.  

U chwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »