| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26.198.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591; z   późn. zm.) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2012r.  

 

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

1.063  

1.063  

754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

1.063  

1.063  

 

75412  

Ochotnicze Straże Pożarne  

1.063  

1.063  

 

 

- wydatki bieżące  

 

1.063  

 

 

w tym;wydatki jednostek budżetowych - 1.063  
- z   tego; związane z   realizacją ich statutowych zadań -1.063  

 

 

 

 

- wydatki majątkowe  
- z   tego: dotacja celowa inwestycyjna 1.063  

1.063  

 

§   2.   Załącznik do uchwały budżetowej stanowiący dotacje z   budżetu gminy na 2012 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Krzepic  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 26.198.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dotacje z   budżetu gminy na 2012 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Dotacja celowa na zadanie bieżące  

Dotacja celowa inwestycyjna  

851  

85154  

75.000  

 

754  

75412  

 

1.063  

O G Ó Ł E M  

 

75.000  

1.063  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »