reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 107/XVI/2012 Rady Gminy Irządze

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póż.zm.) i art. 2,3,4 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych file:///C:/Documents%20and%20Settings/Info/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/474DC8B8-ED6E-4795-9133-6CC5E843D36C/LegalAct.html&_ftn1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, / Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r./MP z 2012rz dn. 14 sierpień 2012 poz.587 / art.4 ust.1 art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20lipca 2000ro ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/ tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr.17 poz.95/

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Irządze

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,80zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; - domy letniskowe - 7,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - pozostałe budynki związane z garażowaniem - 3 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 56/VIII/2011 z dnia 01 grudnia 2011r

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama